Sevgili Anne-Babalar ve Eğitimciler
Öğrenmenin ilk basamağındaki öğrencilerimize eğitim hayatının vazgeçilmezi olan MATEMATİĞİ sevdirmek adına hazırlanan bu kitaplarda, matematiğe temel oluşturacak becerilerin çocuklara eğlenerek kazandırılması hedeflenmiştir.
Gelişim ve Öğrenmenin çok hızlı olduğu, okul çağı çocuklarının matematik alanında gelişmesine katkı sağlayacak bir kaynak olarak tasarlanmış olan kitaplarımız, çocukların gelişim düzeyleri, merak ve öğrenme arzuları dikkate alınarak MEB ilköğretim matematik müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
Matematiğin korkulan değil, sevilen ders olması adına hazırlanan bu çalışmanın tüm çocuklarımıza faydalı olması dileğiyle...